۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان کودکان تهران
واحد رادیولوژی شبانه روزی اعمال تصويربرداری شامل رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی جهت بيماران بستری و مراجعين سرپائی(بزرگسالان،خردسالان و نوزادان) را با نظارت متخصص و کارشناسان مجرب در اين مرکز به صورت شبانه روزي انجام می دهد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)