۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه شفق
آزمایشگاه شفق یکی از مراکز پیشرفته و مورد اعتماد در مرکز تهران است. دکتر علی اسلامی فر متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئولیت این مرکز را به عهده دارد. این مرکز می تواند انتخاب خوبی برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)