۰ رأی
شرح خدمات
دکتر هومن علیزاده
مرکز طبی کودکان به عنوان یک بیمارستان مرجع دانشگاهی به ارایه خدمات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، بازتوانی، آموزشی و پژوهشی به کودکان می پردازد.
این بیمارستان با برخورداری از کارکنان متخصص و توانمند، ضمن تربیت نیروهای پزشکی تخصصی و فوق تخصصی کودکان تلاش می نماید تا با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اسلامی، اعتباربخشی و ایمنی بیمار، سلامت کودکان و جامعه را ارتقا بخشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)