۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه قصر
آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی قصر مرکز آزمایشهای فوق تخصصی ارزیابی سلامت جنین ، مادر باردار ، بیماری های عفونی و هورمونی است. آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی قصر با استفاده از مدرنترین دستگاه ها و سیستم های پیشرفته ی آزمایشگاهی و پرسنل مجرب و متخصص در چهار طبقه در فضایی بالغ بر ۲۵۰ متر مربع فعالیت می کند .این آزمایشگاه همه آزمایشهای موجود در کشور به خصوص آزمایشهای فوق تخصصی ارزیابی سلامت جنین ، مادر باردار ، آزمایشات هورمونی ، تومور مارکرها ، کاردیاک مارکرها و تست های بیماری های عفونی مانند پانل هپاتیت ، ایدز و... را به صورت تمام اتوماتیک و اورژانس انجام می دهد.آزمایشگاه پاتوبیولوژی قصر دارای کلیه بخش های پاتولوژی ، سیتولوژی ، ایمونوهیستوستمی ، بیوشیمی ، هماتولوزی ، هورمون شمای الکتروفورز، تجزیه ادرار، انگل شناسی و میکروب شناسی است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)