۰ رأی
شرح خدمات
اکوکاردیوگرافی بیمارستان آتیه
اكوي سه بعدي
اكوكارديوگرافي داپلر رنگي
اكومري (TEE)
استرس اكو
اكوي تيشو داپلر
كالر داپلر كاروتئيد
ضمنا تست ورزش و هولتر مانيتورينگ قلب و فشار خون نيز در اين واحد انجام مي گيرد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)