۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک امید تهران
سونوگرافی،رادیولوژی،ترانس واژینال،ماموگرافی،کالر داپلر،سونوگرافی ۳ بعدی،غربالگری جنین
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)