۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نسیم سنجری
متخصص زنان و زایمان
عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران
طرف قرارداد با بیمارستان های اقبال،توس،گاندی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)