۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسیا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسیا یکی از مراکز مجهز در جوادیه تهران است. دکتر امیر عباس حاج حسینی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئول فنی این آزمایشگاه است. این مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند و می تواند گزینه خوبی برای انجام آزمایشهای دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)