۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رویا درخشان
انجام سونوگرافی زنان و حاملگی در مطب
بیمارستان های طرف قرارداد
بیمارستان ولیعصر ناجا
بیمارستان مادران
بیمارستان یاس سپید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)