۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسین دیالمه
جراحی کلیه و مجاری ادراری
ناباروری و اختلالات جنسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)