۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فریبا یارندی
فلوشیپ انکولوژی از بیمارستان امام خمینی تهران
متخصص زنان و زایمان از دانشگاه تهران (۱۳۷۲)
دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۶۸)
عضو هیأت علمی و دانشیار گروه زنان و زایمان دربخش انکولوزی زنان بیمارستان یاس (میرزا کوچک خان سابق)
رییس بخش آنکولوژی بیمارستان یاس (میرزا کوچک خان سابق)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)