۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهشید بحرینی
برداشتن پولیپ
تست پاپ اسمیر
گواهی بکارت
سونوگرافی شکمی
درمان ناباروری
ارائه مراقبت های دوران بارداری
زایمان طبیعی
IUD گذاری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)