۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دولت آباد
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دولت آباد یکی دیگر از مراکز مورد اعتماد در جنوب تهران است. دکتر رضا رفعت نژاد متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئولیت فنی این مرکز را به عهده دارد. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. اگر در جنوب تهران دنبال یک آزمایشگاه مجهز می گردید این مرکز انتخاب مناسبی است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)