۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ترانه مغازه
مشاوره و ویزیت قبل از ازدواج
مشاوره و ویزیت قبل از بارداری
مراقبتهای بارداری و زایمان طبیعی و سزارین
انجام نوار قلب جنین
مراقبتهای حین زایمان و پس از آن
انواع جراحیهای تخصصی زنان شامل جراحی رحم و تخمدان
درمان انواع عفونتهای زنان و درمان زخمهای دهانه رحم
معاینات دوره ای و ازمایشهای چکاپ سنین یائسگی
درمان خونریزیهای غیرطبیعی رحمی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)