۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه نور اسلامشهر
آزمایشگاه تشخیص طبی نور سال ۱۳۷۸ افتتاح شده است . آزمایشهای لازم دوران بارداری مثل غربالگری ها را با خیال راحت می توانید در این آزمایشگاه انجام دهید. غربالگری در دو مرحله سه ماهه اول و سه ماهه دوم بارداری انجام می شود. تست سه ماهه اول به صورت دبل مارکر در هفته ۱۱-۱۳ بارداری انجام می شود. تست سه ماهه دوم به دو شکل تریپل مارکر و کوادر مارکر است که در هفته های ۱۵-۲۲۲ بارداری انجام می شود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)