۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان اطفال بهرامی
"مرکز تحقیقات سرطان"، به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و زیرمجموعه انستیتوکانسر ایران (قطب علمی منتخب کشور در زمینه سرطان) فعالیت می نماید. این مرکز در سال ۱۳۹۰ برای مدت دو سال به عنوان دبیرخانه "شبکه ملی تحقیقات سرطان ایران" برگزیده شده است. مبارزه با سرطان تا حد ریشه ...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)