۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان توانبخشی رفیده
اين مركز با تيم توانبخشي تخصصي متشكل از اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در تخصص های مختلف اعم از پزشكان متخصص داخلي مغز و اعصاب، اعصاب و روان، طب فيزيكي و توانبخشي،سالمندی، داخلي گوارش و ريه، داخلي قلب و عروق، طب كار، جراح مفاصل و استخوان )ارتوپدی( و بيماری
های اطفال و كارشناسان مجرب توانبخشي اعم از فيزيوتراپي، كاردرماني، گفتاردرماني، پرستاری، روانشناسي و مددكاری اجتماعي، مشاوره و روان درماني به صورت كار گروهي برای اولين بار در سطح كشور در مرحله تحت حاد در حال ارائه خدمت به توان خواهان مي باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)