۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه جواد
آزمایشگاه تشخیص طبی جواد یکی از مراکز مجهز در محله جوادیه است. اگر در جنوب تهران دنبال یک آزمایشگاه مجهز می گردید این مرکز انتخاب مناسبی است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)