۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان علی اصغر (ع)
برترین مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فوق‌­تخصصی کودکان در کشور
ما با تکیه بر نیم قرن تجربه به عنوان یک بیمارستان دانشگاهی با هدف حفظ و ارتقای سلامت جامعه، ضمن آموزش دانشجویان، کارورزان و دستیاران، به ارائه خدمات درمانی تخصصی و فوق­‌تخصصی به نوزادان و کودکان با رعایت اصول اعتباربخشی، حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار می‌پردازیم.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)