۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان شهید دکتر مفتح
ارائه خدمات درمانی ایمن و عادلانه در راستای تامین،حفظ و ارتقاء سلامت جامعه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)