۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان شهید رجایی
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی (بیمارستان قلب شهید رجایی)یکی از بزرگترین بیمارستانهای قلب در آسیا به شمار می رود . این بیمارستان در سال ۱۳۵۳ با گنجایش ۴۰۰ تخت افتتاح شده است . اما عملاٌ با ۲۶۵ تخت فعالیت خود را آغاز کرد.در بدو افتتاح ، بیمارستان شامل بخشهای ICU و CCU با ۱۲ تخت ، بخش خصوصی با ۱۸ تخت و بخش VIP ۴ تخت ، بود .
از دیگر بخشهای فعال بیمارستان قلب اتاق عمل(۲ اتاق فعال ) ، کاتتریسم و آنژیو گرافی ، رادیولوژی ، آزمایشگاه مرکزی ، آزمایشگاه تحقیقات پزشکی ، آزمایشگاه تحقیقات تجربی ، بخش دیالیز ، کتابخانه ، داروخانه ، فیزیوتراپی ، اتوپسی و مددکاری و مدرسه بهیاری بوده است .
در سال ۱۳۵۶ تعداد تختهای فعال به ۳۶۶ تخت رسید. توضیح اینکه : در این سال بخش خصوصی به ۴ بخش خصوصی زنان و مردان تفکیک شده و گنجایش بخش ICU و CCU بزرگسالان به ۲۴ تخت رسید .
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)