۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان پانزده خرداد ورامین
بخش های کلینیکی بیمارستان:
درمانگاه غدد، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب (نورولوژی)، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه عفونی، درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه قلب، فیزیوتراپی، پزشک عمومی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)