۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان مریم
بیمارستان و زایشگاه خصوصی مریم در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱، به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی پیشرفته بر مبنای پایبندی به کرامت انسانی، آغاز به کار نمود. این بیمارستان با داشتن ۶۴ تخت فعال شامل اتاق های دو تخته و سه تخته و اتاقهای ویژه، در سه بلوک ساختمانی ۵ و ۸ طبقه با ۷۵۰۰ مترمربع زیر بنا طراحی شده است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)