۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه ماهان
آزمایشگاه پاتوبیولوژی ماهان با مسئولیت فنی دکتر فریده بیان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مشغول ارائه خدمات به شهروندان جنوب شهر تهران است. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. اگر در جنوب تهران دنبال یک آزمایشگاه مجهز می گردید این مرکز انتخاب مناسبی است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)