۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان 502 ارتش
بخش های بستری بیمارستان ۵۰۲ ارتش تهران:
زنان و زایمان - فوق تخصصی - اطفال نوزادان
اتاق عمل - تختهای بخش اورژانس - آنژیوگرافی
درمانگاه اورژانس - درمانگاه فوق تخصصی(فلوش - جراحی قلب - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه قلب - درمانگاه عمومی
سونوگرافی - رادیولوژی - اکوکاردیوگرافی - آزمایشگاه طبی - خدمات تشخیصی طب هسته ای - تست ورزش
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)