۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان خانواده
بخش های کلینیکی بیمارستان خانواده ارتش:
درمانگاه ارولوژی،درمانگاه ارتوپدی،درمانگاه اطفال،درمانگاه عفونی ،درمانگاه دندانپزشکی،درمانگاه زنان و زایمان،درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی،درمانگاه فوق تخصصی،جراحی فک و صورت ،درمانگاه فوق تخصصی،داخلی روماتولوژی،درمانگاه قلب،درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه داخلی،درمانگاه جراحی مغز و اعصاب،درمانگاه جراحی عمومی،بینایی سنجی،شنوایی سنجی،درمانگاه ریه،گفتار درمانی،فیزیوتراپی،درمانگاه گوش و حلق و بینی،درمانگاه چشم پزشکی،درمانگاه خون،درمانگاه بیهوشی و درد،درمانگاه گوارش
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)