۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر پدرام
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر بهمن پدرام یکی دیگر از مراکز طبی معتبر در جنوب شهر تهران است. اگر در جنوب تهران دنبال یک آزمایشگاه مجهز می گردید این مرکز انتخاب مناسبی است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)