۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر محسن حیدریان
آزمایشگاه دکتر محسن حیدریان تحت کنترل اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران مشغول به کار است. این مجموعه مجهزبه دستگاههای تمام اتوماتیک و دارای بخش های خون شناسی، بیوشیمی، میکروب شناسی، هورمون شناسی، ایمونولوژی، سم شناسی، پاتولوژی و سیتولوژی، مولکولی، قارچ شناسی و غربالگری های مادر و نوزاد است. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)