۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه زکریای رازی
آزمایشگاه تشخیص طبی زکریای رازی با مسئولیت فنی دکتر لامع اخلاقی دکترای علوم آزمایشگاهی یکی از مراکز فعال در جنوب شهر تهران است. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید به این مرکز مراجعه کنید. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)