۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر راستگو
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر راستگو یکی دیگر از مراکز قابل اعتماد در جنوب شهر تهران و اسلامشهر است. همه آزمایشهای هورمونی، آزمایشهای قبل از ازدواج و تشخیص تالاسمی مینور، آزمایشهای غربالگری جنین در دوران بارداری، بررسی سطح هورمون رشد کودکان و... را می توانید در این مرکز انجام دهید. دکتر نازی راستگو مسئول فنی این آزمایشگاه است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)