۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر قنبری
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر قنبری یکی دیگر از مراکز مجهز در جنوب تهران است. دکتر فرامرز قنبری شمس آباد دکترای علوم آزمایشگاهی مسئول فنی این آزمایشگاه است. آزمایشگاه دکتر قنبری زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید این مرکز را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)