۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه سانترال
آزمایشگاه تشخیص طبی سانترال با مسئولیت فنی دکتر آناهید شاهرخی دکترای علوم آزمایشگاهی یکی دیگر از مراکز مجهز در جنوب تهران است. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید این مرکز را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)