۰ رأی
شرح خدمات
دکتر هرمز سلیمی
فوق تخصص اورولوژی کودکان
پزشک مقیم بیمارستان شهید هاشمی نژاد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)