۰ رأی
شرح خدمات
دكتر رضا رجبی
فوق تخصص اکولوپلاستی
جراحی اکولوپلاستیک( ترمیمی چشم) در برگیرنده یک سری جراحی ها بر روی چشم، پلکها، مجاری اشکی و صورت است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)