۰ رأی
شرح خدمات
دکتر وحیدرضا حکمت
فلوشیپ گلوکوم (آب سیاه)، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)