۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم میکانیک
دکتر مریم میکانیک متخصص زنان و زایمان و دارای بورد تخصصی نازایی است. دکتر میکانیک در بخش زنان و زایمان بیمارستان عرفان فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)