۰ رأی
شرح خدمات
دکتر احمدعلی فردوسی
متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص جراح چشم
پلک و مجاری اشکی و اربیت، فیکو، لیزیک، لازک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)