۰ رأی
شرح خدمات
دکتر گلدیس اسپندار
متخصص چشم پزشکی
درمان بیماری های چشم،قرنیه،شبکیه و...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)