۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مینا ماشینچیان
دکترمینا ماشینچیان متخصص زنان و زایمان است. دکتر ماشینچیان در بخش زنان بیمارستان عرفان فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)