۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شیدا حبیبی
فلوشیپ و فوق تخصص لنزتماسی تنبلی چشم کودکان
متخصص چشم فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم و انحراف چشم،مجاری اشکی ،اکولوپلاستی
انجام خدمات جراحی پلاستیک پلک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)