۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسین رئیس دانایی
جراح و متخصص بیماری های چشم ( اصلاح عیوب انکساری با لیزر)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)