۰ رأی
شرح خدمات
دکتر طلیعه ساغری
تخصص چشم پزشکی
جراح و متخصص
بیماری چشم ، فیکو ، لیزر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)