۰ رأی
شرح خدمات
دكتر عليرضا فهيم
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي ، جراحي عيوب انكساري (ليزيك)، كاتاراكت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)