۰ رأی
شرح خدمات
دكتر علي مكاتب
متخصص جراح و متخصص چشم پزشكي، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)