۰ رأی
شرح خدمات
دكتر بهروز كوچكي
فوق تخصص گلوكوم جراحي گلوكوم ، جراحي عيوب انكساري وجراحي كاتاراكت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)