۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ساسان دبیری
تخصص گوش، گلو و بینی و جراجی سر و گردن
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و یکی از بهترین پزشک های گوش ایران
با تجربه بیش از ۱۵ سال سابقه طبابت در بهترین بیمارستان های تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)