۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرزان رضایی
فارغ التحصیل ممتاز پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۳ ،رتبه دوم امتحانات ورودی تخصصی اتولارینگولوژی، دریافت بورد تخصصی در رشته اتولارینگولوژی ۱۳۷۷ ، رئیس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی بیمارستان فجر با سابقه بیش از ۱۰۰۰۰ عمل جراحی زیبایی و پیشگام و نوآور عمل جراحی زیبایی صورت و ابروها با اندوسکوپ
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)