۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کامبیز پروین
متخصص و جراح ارتوپدی و شکستگی ها ، تعویض مفاصل ، ارتوپدی اطفال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)