۰ رأی
شرح خدمات
سید روح اله افتخاری
کاردرمانی فلج مغزی، سندرم داون، بیش فعالی، اتیسم، در رفتگی مادرزادی لگن
مداخله توانبخشی در نوزادان نارس
اصلاح مشکلات نوشتاری در کودکان دبستانی
اصلاح مشکلات راستای ستون فقرات در کودکان و نوجوانان
اصلاح صافی کف پا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)