۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فریده مجتهد
تخصص پوست ومو ، کلینیک تخصصی پوست و مو دکتر دولتی
زمینه فعالیت: بیماری های پوست،مو وناخن، لیزر پوست ،جراحی پوست.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)